Privacy statement and Cookies

 

1. Verantwoordelijke

DE WIT projectsupport BV. gevestigd aan de Printerweg 15 te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

 

2. Welke gegevens verwerkt DE WIT projectsupport?

DE WIT projectsupport verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wij zaken en/of diensten inkopen.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

– Bedrijfsnaam (wanneer van toepassing)
– Functie
– Voor-, Achternaam
– Uw geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Aankoopgegevens

 

3. Voor welk doel verwerkt DE WIT projectsupport de persoonsgegevens?

– Goederen en diensten bij u af te leveren
– Te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het verzenden van een nieuwsbrief
– Informeren over wijzigingen van producten en diensten van DE WIT projectsupport of daarmee verwante bedrijven
– Statistische analyses
– Het via elektronische weg verzenden van verzoeken om mee te werken aan enquêtes ter verbetering van onze dienstverlening

 

4. Bewaartermijn

DE WIT projectsupport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt hebben een wettelijk bewaarplicht van zeven jaar.

 

5. Delen van persoonsgegevens aan derden

DE WIT projectsupport verkoopt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor uitvoering van onze dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting. Onze werknemers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

 

6. Beveiliging
DE WIT projectsupport neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. De website van DE WIT projectsupport maakt gebruikt van een SSL-certificaat.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dewitprojectsupport.nl

 

7. Geautomatiseerde besluitvorming

DE WIT projectsupport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven.

 

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uw verzoek kunt u sturen naar info@dewitprojectsupport.nl Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

DE WIT projectsupport kan hiervoor aan u vragen om zich nader te identificeren. Ook heeft u de mogelijkheid als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen,  een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: De Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9. Websites van derden

Via onze website www.dewitprojectsupport.nl kunt u doorklikken naar andere websites die niet beheerd en/of gecontroleerd worden door DE WIT projectsupport. Derhalve is DE WIT projectsupport niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of inhoud van deze externe websites.

 

10. Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

 

Cookies

DE WIT projectsupport BV. plaatst een aantal cookies op de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw  pc, tablet of mobiele telefoon. De cookies die wij gebruiken zijn te onderscheiden in functionele en analyse cookies.

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt. Hiervoor is uw toestemming niet nodig en krijgt u ook geen pop-ups te zien bij openen van onze site.

Analytische cookies worden geleverd via Google analytics. Deze cookies stellen ons in staat om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Hier houden wij statistieken van de website bij. Bijvoorbeeld welke pagina’s er bezocht worden en hoe lang. Hier hebben wij gekozen voor een privacy vriendelijke instelling en blijft uw IP-adres anoniem. Door deze instelling is uw instemming ook niet nodig en ontbreekt eveneens de instemmings pop-up.

 

Google Analytics/Google

DE WIT projectsupport maakt gebruik van Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag te analyseren om onze website verder te verbeteren. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in Google’s Privacy Policy.

Sociale netwerken

DE WIT projectsupport maakt op haar website gebruik van buttons die verwijzen naar websites van netwerkdiensten zoals  LinkedIn en Google+. Op het moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij de website van DE WIT ventilatoren en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing. Leest u de privacy-verklaringen van de desbetreffende sites.

 

Amersfoort, mei 2018