Algemene leveringsvoorwaarden

DE WIT projectsupport BV. levert volgens de Algemene voorwaarden Metaalunie uitgegeven door Koninklijke Metaalunie. (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.

PDF Algemene leveringsvoorwaarden Koninklijke Metaalunie.

 

DE WIT projectsupport diensten